Přehledy udělených titulů za období let 1993-2022

 

Klubový  šampion Pekinéz klubu

Junior šampion Pekinéz klubu

Veterán šampion Pekinéz klubu

 

Žádosti o přiznání titulů
zasílejte na adresu:

 

Milan Tuggy

e-mail: pekinez-klub@email.cz

tel.: 737 136876