Přehledy udělených titulů za období let 1993-2015

 

Klubový  šampion Pekinéz  klubu

Junior  šampion   Pekinéz  klubu

Veterán šampion Pekinéz klubu

 

Žádosti o přiznání titulů
zasílejte na adresu:

 

Kaválková Katka
ul. V.Moravce 6
273 42 Stehelčeves
e-mail: kavalkova.k@seznam.cz
telefon: 777 339 174