Výbor Pekinéz klubu

 

 

 

Prezident klubu:

Ladislav Peroutka  
Újezdec 2  
294 42 Luštěnice  
mobil: 728 255 585

e-mail:peroutka.ladislav@seznam.cz


Ekonom :

Dagmar Kšánová
Rektorská 618/50
108 00 Praha 10
mobil: 777 211 124

e-mail:dagmarksanova@seznam.cz 


Člen výboru:

Katuše Kaválková
ul. V.Moravce 6
273 42 Stehelčeves
mobil: 777 139 174

e-mail:kavalkova.k@seznam.cz 
Sbor poradců chovu  Pekinéz klubu 

 

Hlavní poradce chovu:  

Ladislav Peroutka  
Újezdec 2 294 42   Luštěnice
mobil: 728 255 585

e-mail: peroutka.ladislav@seznam.cz

 


Poradce:
Eliška Laňková  
Jiráskova 38    
259 29   Dobřichovice

 


Poradce:          
Václav Laňka    
Jiráskova 38  
259 29   Dobřichovice
 
 

 
 
Poradce:
Miluše Hellingerová
         Nerudova 1647          
544 01 Dvůr Králové 
mobil: 604 999 361image604 999 361
 
 

Poradce:
Vlasta Machowská
         Václavov u Bruntálu  6          
793 41 Václavov u Bruntálu
mobil: 603 585 872image603 585 872
 
 


 

Ekonomika

Platby je možno provádět složenkou úplně a čitelně vyplněnou,
 adresovanou na ekonomku Pekinéz klubu:
 
Dagmar Kšánová
Rektorská 618/50
108 00 Praha 10
 
nebo bankovním převodem na účet :
 
2801306017/2010
(Při platbě uvádějte do poznámky Vaše příjmení)
 
V naléhavých případech je možné zaplatit také na klubových akcích přímo
do pokladny Pekinéz Klubu.